Privacy verklaring

Varia Fm kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Varia Fm,

en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Varia Fm verstrekt.

Varia Fm kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor en achternaam

- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadres

- Uw IP-adres

WAAROM VARIAFM GEGEVENS NODIG HEEFT

Varia Fm verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt,

en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Varia Fm uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG VARIAFM GEGEVENS BEWAART

Varia Fm bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen

te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan

een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Varia Fm verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Variafm heeft geen er geen baat bij om de websitesitebezoeken in kaart te brengen derhalve is dit niet aan de orde.

GOOGLE ANALYTICS

Varia Fm maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de

website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Varia Fm bij Google

zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres)

overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van "Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om

rapporten over de Website aan Varia Fm te kunnen verstrekken en om haar

adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk,

wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Varia Fm heeft hier geen invloed op.

Varia Fm heeft Google geen toestemming gegeven om via Varia Fm

verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens, zover die er zijn, in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar

1contact@variafm.nl (de 1 weghalen voor u het verstuurd).

Varia Fm zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN,

Varia Fm neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Varia Fm maakt gebruik van

een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde

handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van

misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Varia Fm

verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Varia Fm op via

1contact@variafm.nl (de 1 weghalen voor u het verstuurd). variafm.nl is een website van Varia Fm. Varia Fm is

als volgt te bereiken: 1contact@variafm.nl (de 1 weghalen voor u het verstuurd).